Het landgoed maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur en is onderdeel van Natura 2000.

Het bos is vanaf de jaren ’30 van de 20ste eeuw aangeplant op voormalige heide. Daarvan zijn nog restanten te vinden op de lichtere plekken. De grond bestaat uit weinig vruchtbaar zand, dat echter door decennia - lange aanvoer van organisch materiaal wel humusrijker geworden is.

De meest voorkomende boomsoorten zijn de Grove Den, Amerikaanse eik, Fijnspar, Zomereik, Lariks, en Douglas-spar, met in de struiklaag hulst, lijsterbes, inheemse vogelkers, krent, vuilboom en berk. Er zijn nog meer soorten, bij de laatste inventarisatie telden we 23 soorten houtige gewassen. De onder begroeiing: veel bosbessen en vossenbessen, plaatselijk kamperfoelie, salomonszegel, maagdenpalm en varens. ook komen er tal van paddenstoelensoorten voor.

Helaas is er veel Amerikaanse vogelkers aanwezig. Deze invasieve soort, ooit aangeplant als bodemverbeteraar, wordt de komende tijd weggezaagd. Het zal een paar jaar duren voordat deze omvangrijke klus afgerond kan worden. Ook zal het areaal Amerikaanse eik geleidelijk aan verminderd worden.

Het Bisschopsbergje ligt hoog, met direct daarnaast het veel vochtiger terrein van ‘De Koppelsprengen’ ideaal voor een gevarieerde fauna. Om nest- en schuilgelegenheid te bevorderen wordt het vrijkomende snoeihout in takkenrillen verwerkt. Dassensporen zijn regelmatig te zien, en de aanwezigheid van reeën zien we aan vraatsporen.

Er wordt niet gejaagd.

Dit gebied heeft de hoogste neerslagcijfers van Nederland. Dat levert alleen al op dit terrein 65 miljoen liter schoon water per jaar op!