Het landgoed , dat vooral uit bos bestaat, heeft een oppervlakte van 6.5 hectare, en heeft een lengte van bijna 500 meter en een breedte van 120 meter. Over de gehele lengte loopt een lage heuvelrug. Er is een aanzienlijk hoogteverschil, het laagste deel meet +30 meter boven NAP, en het hoogste deel +45 meter boven NAP. Er staat geen huis of bebouwing op het terrein.

De naam ‘Het Bisschopsbergje’ is door vorige eigenaren aan het terrein gegeven, en volgt een naam die in de omgeving bekend was. De naam komt van de grote grafheuvel, die op het meest zuidelijke deel van het terrein ligt en goed te zien is als u langs het terrein loopt. De grafheuvel dateert uit de Bronstijd en heeft een leeftijd van 3500-4000 jaar. De heuvel is een rijksmonument. Nabij de grafheuvel zijn ook diepe plooien in het terrein zichtbaar, dit zijn de restanten van een zeer oude ‘Hessenweg’

Het terrein van Het Bisschopsbergje gemarkeerd in rood

 

Andere bekende namen voor deze grafheuvel zijn; ‘De Wapenberg’, waaraan de naastgelegen camping zijn naam ontleend, en het ‘Domineesbergje’. De laatste naam verwijst naar de bekende dominee Heldring, de stichter van Hoenderloo, die hier in de 19de eeuw opgravingen heeft verricht.

De boeiende geschiedenis van de omgeving kunt u nalezen in ‘Het verborgen verleden van het Engelanderholt’, dat online beschikbaar is.

Het Bisschopsbergje is vanaf de 19de eeuw particulier eigendom, ooit verworven uit de verkoop van de Ugchelse en Bruggeler Marke.

 

Op de algemene hoogtekaart van Nederland is de grafheuvel (+50 meter NAP) uiterst links goed te zien.