Op donderdag 18 januari raasde een storm over Nederland met windsnelheden tot 125 km/uur. Ook het Bisschopsbergje werd getroffen. Er zijn 60 bomen omgewaaid!

Bijgaand foto's van de schade en opruimwerkzaamheden.